Bilimsel ProgramSALON A

30 Eylül 2021 PERŞEMBE
Süre Konu
  PANEL 1:
Video Maratonu
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
15.00 - 15.10 Video sunumu 1
Konuşmacı: *
15.10 - 15.20 Video sunumu 2
Konuşmacı: *
15.20 - 15.30 Video sunumu 3
Konuşmacı: *
15.30 - 15.40 Video sunumu 4
Konuşmacı: *
15.40 - 15.50 Video sunumu 5
Konuşmacı: *
15.50 - 16.00 Video sunumu 6
Konuşmacı: *
16.00 - 16.10 Video sunumu 7
Konuşmacı: *
16.10 - 16.20 Video sunumu 8
Konuşmacı: *
16.20 - 16.30 Video sunumu 9
Konuşmacı: *
16.30 - 17.00 KAHVE MOLASI
  PANEL 2:
Terapötik endoskopik işlemlerle ilişkili, güncel pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
17.00 - 17.15 Endosonografi ile hepatobiliyer anatomi ve pankreas anatomisinin değerlendirilmesi, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
17.15 - 17.30 Endoskopik ve endosonografik olarak gastrointestinal submukozal tümörlerin değerlendirilmesi, güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: *
17.30 - 17.45 Hangi hastada EMR, hangi hastada ESD güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: *
17.45 - 18.00 TARTIŞMA
18.00 AKŞAM YEMEĞİ

01 Ekim 2021 CUMA
Süre Konu
  PANEL 3:
HCC taraması ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
09.00 - 09.15 Risk gurubundaki hastalarda HCC taraması ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: *
09.15 - 09:30 HCC hastalarında radyolojik tedaviler, kime? Hangi tedavi? Güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: *
09.30 - 09.45 HCC hastalarında medikal tedavilerle ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
09.45 - 10.00 TARTIŞMA
10.00 - 10.30 KAHVE MOLASI
10.20 - 11.00 AÇILIŞ TÖRENİ
  PANEL 4:
Karaciğer transplantasyonu ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
11.00 - 11.15 İnflamatuar bağırsakKaraciğer nakli için hasta seçimi konusunda güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
11.15 - 11.30 Kronik hepatit B ve C’li hastalarda karaciğer nakli öncesinde ve sonrasında antiviral tedavi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
11.30 - 11.45 Karaciğer nakli sonrasında hasta takibi ve immünosupresif tedavi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
11.45 - 12.00 Karaciğer nakli sırasında yaşanan problemlerin çözümünde klinik pratiğimize yönelik güncel öneriler.
Konuşmacı: *
12.00 - 12.15 TARTIŞMA
12.15 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  PANEL 5:
Kronik viral hepatit yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
14.00 - 14.15 Kronik hepatit B tedavisinde doğru ilaç seçimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
14.15 - 14.30 Kronik hepatit B enfeksiyonunda (eski inaktif taşıyıcılar) tedavi verelim mi? Yeni ilaçlar neler getirecek? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
14.30 - 14.45 Hepatit C enfeksiyonun eliminasyonu için güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: *
14.45 - 15.00 TARTIŞMA
15.00 - 15.20 KAHVE MOLASI
15.20 - 15.50 Abbvie Uydu Sempozyumu
  PANEL 6:
Kronik viral hepatit yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler 2
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
16.00 - 16.15 Kronik hepatit B tedavisi alan hastaların takibi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
16.15 - 16.30 Gebelikte kronik hepatit B yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
16.30 - 16.45 İmmünsüpresif hastalarda kronik hepatit B yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
16.45 - 17.00 TARTIŞMA
  PANEL 7:
Poliklinikte sık karşılaşılan bazı hastalıklarla ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
17.00 - 17.15 Fonksiyonel dispepsi olan hastaya yaklaşım ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: *
17.15 - 17.30 İritabl bağırsak sendromu ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
17.30 - 17.45 Kabızlığı olan hastanın yönetimi ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
17.45 - 18.00 TARTIŞMA
18.30 AKŞAM YEMEĞİ

02 Ekim 2021 CUMARTESİ
Süre Konu
  PANEL 8:
Terapötik endoskopik işlemlerle ilişkili, güncel pratik öneriler
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
09.00 - 09.20 Kolonda ESD için uygun hasta seçimi ve ESD tekniği ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
09.20 - 09.40 Perianal hastalıkların endoskopik yöntemlerle tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
09.40 - 10.00 ERCP’de komplikasyonları önlemek için ne yapmalıyız? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
10.00 - 10.20 POEM için uygun hasta seçimi ve POEM tekniği ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
10.20 - 10.30 TARTIŞMA
10.30 - 10.45 KAHVE MOLASI
10.45 - 11.30 Amgen Uydu Sempozyumu
11.30 - 11.45 KAHVE MOLASI
  PANEL 9:
Kadın crohn hastalığında güncel pratik öneriler.
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
11.45 - 12.05 IBH’lı kadın hastaların yönetimi ile ilişkili güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: *
12.05 - 12.25 Gebelikte Crohn hastalığının yönetimi ile ilişkili güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: *
12.25 - 12.35 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: *
12.35 - 12.45 TARTIŞMA
12.45 - 13.00 KAPANIŞ TÖRENİ
13.00 ÖĞLE YEMEĞİ

SALON B

30 Eylül 2021 PERŞEMBE
Sözlü Bildiriler

01 Ekim 2021 CUMA
Süre Konu
  PANEL 10:
Metabolik Karaciğer hastalıkları ve Obezite ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
09.00 - 09.15 NASH/NAFLD Tanı ve Tedavisine ilişkin güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
09.15 - 09.30 Obezitenin medikal tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
09.30 - 09.45 Gaucher ve Fabry hastalığın tanı ve tedavisine ilişkin güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: *
09.45 - 10.00 TARTIŞMA
10.00 - 10.20 KAHVE MOLASI
10.20 - 11.00 AÇILIŞ TÖRENİ
  PANEL 11:
İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile ilişkili, güncel, pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
14.00 - 14.15 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında beslenme ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
14.15 - 14.30 İnflamatuar bağırsak hastalığında mesalazin kullanımına ilişkin güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
14.30 - 14.45 İnflamatuar bağırsak hastalığında biyolojik ajanların kullanımına ilişkin güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
14.45 - 15.00 TARTIŞMA
15.00 - 15.20 KAHVE MOLASI
  PANEL 12:
İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile ilişkili, güncel, pratik öneriler 2
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
16.00 - 16.15 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında mesalazin tedavisi kesilebilir mi? Hangi hastalarda? Ne zaman? güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: *
16.15 - 16.30 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında Azotiyopürin tedavisi ile ilişkili dikkat edilmesi gereken hususlar, tedaviyi hangi hastalarda, ne zaman kesebiliriz? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
16.30 - 16.45 İnflamatuar bağırsak hastalığında Sars-Cov2 pozitifliği ve İBH üzerine etkileri: Tersiyer tek merkez deneyimi.
Konuşmacı: *
16.45 - 17.00 TARTIŞMA
  PANEL 13:
Kovid 19 pandemisinde karaciğer ve viral hepatitler.
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
17.00 - 17.15 Kovid 19 pandemisi sırasında Kronik hepatit B yönetiminde yaşanan zorluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
17.15 - 17.30 Kovid 19 pandemisi sırasında Kronik hepatit C yönetiminde yaşanan zoluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
17.30 - 17.45 Kovid 19 pandemisi sırasında sirotik hastaların yönetiminde yaşanan zorluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
17.45 - 18.00 TARTIŞMA
18.30 AKŞAM YEMEĞİ

02 Ekim 2021 CUMARTESİ
Süre Konu
  PANEL 14:
Gastroenterolojik acillerle ilişkili güncel, pratik öneriler.
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
09.00 - 09.20 Akut pankreatitte güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
09.20 - 09.40 Akut, şiddetli ülseratif kolit atağı takip ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
09.40 - 10.00 Hepatikensefolopati ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
10.00 - 10.20 Akut üst gastrointestinal kanama ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: *
10.20 - 10.30 TARTIŞMA
10.30 - 10.45 KAHVE MOLASI
10.45 - 11.30 Amgen Uydu Sempozyumu
11.30 - 11.45 KAHVE MOLASI
  PANEL 15:
Nadir hastalıklarda güncel pratik öneriler
Oturum Başkanları: Düzenlenecek*
11.45 - 12.05 Wilson hastalığının tanısında ve tedavisinde güncel pratik öneriler
Konuşmacı: *
12.05 - 12.25 Primer biliyer kolonjiopatide UDKA yanıtsız hastalarda ne yapalım; güncel pratik öneriler
Konuşmacı: *
12.25 - 12.35 TARTIŞMA
12.45 - 13.00 KAPANIŞ TÖRENİ
13.00 ÖĞLE YEMEĞİ

SALON C

30 Eylül 2021 PERŞEMBE
Sözlü Sunumlar

01 Ekim 2021 CUMA
Sözlü Sunumlar

02 Ekim 2021 CUMARTESİ
Sözlü Sunumlar